VMP KUNDREFERENS: EL & SÄKERHET

El & Säkerhet logo

  • 1985 etablerade BPA en elavdelning på Videvägen i Katrineholm.
  • 2006 Lars Gunnar och Mats Källung bildar AB El & Ventilation Sörmland som tar över lokaler, samtliga montörer och inventarier.
  • 2019 Idag består El & Säkerhet Sörmland av cirka 74 medarbetare varav 54 är elektriker/teletekniker på våra tre verksamhetsorter.
  • Med bred kunskap El&Säkerhet hjälper kunder med installationer och service inom El, Tele, Data, Larm samt Lås/passersystem.
  • ”Vi hjälper stora som små företag, kommuner och privatpersoner. Inga jobb är för små/stora för oss.”

 

Snabb hjälp med resursbehov och tidsbesparing vid rekryteringsuppdrag är de största fördelar vi får när vi använder VMP Groups bemannings- och rekryteringstjänster, konstaterar Lars Gunnar, VD för AB El & Säkerhet Sörmland. Samarbetet mellan VMP och El & Säkerhet började nästan tio år sedan och under de åren har bland annat flera unga elektriker gått via inhyrning till fasta jobb på det här ett av de största installationer och service företag inom El, Tele, Data, Larm samt Lås/passersystem i Sörmlands.

 

Hur skulle du beskriva ditt samarbete med VMP? - Mycket bra med lokala närheten av ert kontor som gör det enkelt att få hjälp snabbt vid behov, samt framtidsplaneringar för eventuella behov.

 

Hur värderar du den personal som VMP servat er med? - Vi får möjlighet att värdera och inventera kompetensnivå på personal som vi lånar, och har sedan möjlighet att anställa själva efter prövotider.

 

”Vårt samarbeta med VMP är till stor hjälp för oss och vi är mycket nöjda med era handläggare som servar oss i Katrineholm.” - Mats Källung, Projektledare, AB El & Säkerhet Sörmland

ELoSäkerhet_kundfoto

Kund i fokus! Mats Källung berättar att hur marknadssituation ser ut inom elbranschen. VMP Group Sverige Verkställande Direktör Henrik Nilsson (vänster) och Platschef Jan Karlsson (höger) lyssnar med intresse på vad Mats har att berätta om nuläget och vad han tror om framtiden.

 

VMP har sedan år 2014 haft ett bra och givande samarbeta med El & Säkerhet som var en av de första som började se fördelarna med att först hyra in Elektriker för att testa dessa och därefter själva kunna anställa de Elektriker som de har behov av på längre sikt, menar Jan Karlsson på VMP. Dialogen har alltid varit öppen och vid eventuella frågor har vi i samförstånd löst detta på bästa sätt.

 

Visste du att VMP Group levererar tjänster i hela Sverige och är specialiserade inom elteknik-, bygg-, anläggningsbranschen samt tillverkningsindustrin? Vill du veta mer? >> Kontakta direkt Henrik Nilsson, VD, Tel: 0730-31 69 99, henrik.nilsson@vmp-group.se eller VMP Group Katrineholm på tel. 0150-48 40 40 alt. katrineholm@vmp-group.se  

 

Bakgrund

Våren 2010 hade Jan Karlsson VMP Bemanning AB i Katrineholm, sitt första möte med de fyra stora Elinstallationsföretagen i Katrineholm, representant från EIO samt ombudsman från SEF.

De fyra Elinstallationsföretagen var:
AB El & Säkerhet Sörmland representerad av VD Lars Gunnar
Elektrotjänst i Katrineholm AB representerad av VD Agne Carlsson
Oppunda El AB representerad av VD Johan Samuelsson
Teknikservice AB representerad av tidigare VD Ronny Ferdinandsson, idag är Robert Thuresson VD

Det som diskuterades var möjligheterna för VMP Bemanning AB att bli medlemmar i dåvarande EIO (nuvarande Installationsföretagen) Skälet till möte var att de fyra stora Elinstallationsföretagen i Katrineholm såg ett behov att hyra in elektriker vid toppar i arbetsbelastningen samt hyra in lärlingar via VMP för att få möjligheter att testa dessa innan de erbjuds direktanställning på respektive Installationsföretag. Vid mötet framfördes också ett önskemål att VMP skulle skapa en ”Elektrikerpool”. Ett annat syfte var också att se till att de elever som genomgått Elektrikerutbildning skulle bli kvar i Elbranschen genom att först ges möjlighet att få anställning direkt efter skolan hos VMP och därefter ges möjligheter att hyras ut till olika Elinstallationsföretag. Vilka därefter kunde erbjuda direktanställning till de lärlingar som de hade behov av.

Genom ett gediget arbetar av VD, Henrik Nilsson och Projektledare El, Jan Karlsson och efter ändringar i regelverket i Elbranschen kunde VMP Bemanning AB som första bemanningsföretag bli godkända medlemmar i EIO januari 2014. Sedan år 2014 har VMP Bemanning AB i Katrineholm haft en för alla parter givande och bra samarbeta med ovanstående Elinstallationsföretag i Katrineholm som kom att fungera som ett projektstart för VMP som idag kan erbjuda uthyrning av Elektriker i hela landet.