BEMANNING

Bemanning – VMP matchar rätt kompetens till ditt företag

Har ditt företag behov av att stärka upp personalstyrkan? Vänd dig till oss oavsett om det är ett tillfälligt eller varaktigt behov. VMP Group har lång erfarenhet och är specialiserade inom tillverkningsindustrin, elteknik- och byggbranschen. Vi erbjuder både bemanning av yrkesarbetare och tjänstemän.

Genom stort engagemang, god lokalkännedom och noggrann kartläggning i rekryteringsprocessen hittar vi snabbt lämpliga kandidater till våra kunder.

Vårt löfte till dig är:

  • Kunnig personal med stort engagemang.
  • Flexibilitet – vi erbjuder bästa möjliga kundanpassning.
  • Snabbhet – i allt från återkoppling, leverans och garantihantering.

Vår branschkunskap gör att du alltid kan räkna med bästa möjliga resultat. VMP Group med kedjebolag är medlemmar i Kompetensföretagen, Sveriges Byggindustrier (BI) och Installatörsföretagen (IN).

Läs mer om hur vi arbetar inom olika branscher nedan:

  • Bygg och Anläggningsbranschen
  • Elteknikbranschen 
  • Tillverkningsindustrin

Bygg- och anläggningsbranschen ID06

Sedan 2010 är bygg- och anläggning ett av VMP:s tre specialistområden inom personaluthyrning. Vi servar såväl stora som små kunder med arbetskraft från Dalälven och söder därom. Vid lite längre projekt har vi hela Sverige som arbetsområde. Vi tillhandahåller yrkesarbetare och tjänstemän inom alla personalkategorier. För större projekt kan vi tillhandahålla duktiga utbildade yrkesmän från Polen och Baltikum. VMP är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI) sedan 2008. 

 

 

Elteknikbranschen

Elteknikområdet är VMP:s senaste specialistområde inom bemanning. Vi startade upp i samband med att vårt bolag VMP Bemanning AB blev ett medlemsföretag i Installatörsföretagen (IN) januari 2014. Vi hyr ut elektriker med den erfarenhet som uppdraget och du som kund efterfrågar. Erfarenhetsnivån går från lärlingar upp till ledande montörer. VMP har ett långt samarbete med lokala utbildare och har sedan start med stor framgång anställt elektriker som slutfört sin utbildning under ETG konceptet. För längre uppdrag tillhandahåller vi också elektriker från Baltikum och Polen. För samtlig personal genomförs en noggrann bakgrundskontroll samt avstämning med Installatörsföretagen (euu).

“Ett långt och nära samarbete löser kompetensförsörjningen i elteknikbranschen!” Läs hela Näringlivsnytt (sidor 4-9) > Näringslivsnytt4-2019

Tillverkningsindustrin

Specialistområdet är brett och har varit med oss sedan VMP startade. Området innefattar alla personalkategorier inom kollektivarbetarområdet men också produktionsnära tjänstemän och personal inom administration.

VMP = Väldigt Mångsidig Personal

VMP = Väldigt Mycket Personaluthyrning

40 000
kunniga medarbetare
i Sverige och Finland
till de flesta brancher
med över 30 års erfarenhet inom norden!
 Vår medarbetare  gav oss
betyg  4,39 -med skalan 0-5
(undersökning 2/2019)