OM KARRIÄR OCH UTVECKLING AB

Karriär & Utveckling AB arbetar sedan 2006 med:

  • Omställningsstöd till uppsagda arbetare och tjänstemän
  • Arbetsmiljö – Utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Coaching till chefer och ledare

Våra kompetenser

Vi som arbetar på Karriär & Utveckling är certifierade coacher, inspirerande processledare och utbildare.

Vi har erfarenhet av arbete på golvet, som arbetsledare och som chefer. Det gör att vi har en helhetssyn med kunskap och erfarenhet av de olika roller som behövs för att få en fungerande verksamhet på alla nivåer.

Vi stöttar och utbildar inom ledarskap, arbetsmiljö, gruppdynamik och personalutveckling.

Vi har skrivit böcker kring konflikthantering och grupputveckling och har arbetat som processledare inom både offentlig sektor och privat näringsliv.

Vårt arbete utgår alltid ifrån kundens behov och önskemål.

Vi skapar arbetslust, inspiration och effektivitet! Kontakt Johan Henschen 0737-167112  johan.henschen@vmp-group.se 

Omställning

Hjälp till nytt jobb! VMP Karriär & Utveckling arbetar inom ramarna för Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRR med att hjälpa uppsagda att hitta långsiktiga lösningar. 

VMP Karriär & Utveckling arbetar med stort personligt engagemang för att våra deltagare snabbt ska komma ut i en långsiktig lösning.

aof_10cm_rgbUppsagd medarbetare – Är du uppsagd kan du räkna med en snabb start och ett aktivt stöd på dina villkor. Vi hjälper dig med CV och ansökningar och de kontakter du kan behöva, t.ex. arbetsgivare, Arbetsförmedling, A-kassa med mera. 

Arbetsgivare och facklig organisation – Vi är en partner att lita på som finns med genom hela processen, från ansökan till uppföljning och slutrapport enligt era önskemål.

Läs mer om omställningsstöd på Trygghetsfondens TSL hemsida: tsl.se

De vi arbetar med säger om VMP:

Snabb och smidig kontakt med VMP.
Underlättar för mig vid sökande av jobb!
VMP har en bra kommunikation.

Chef- och ledarutveckling

VMP Karriär & Utveckling utbildar och coachar chefer till att bli trygga ledare. I stolt samarbete med Försvarshögskolan och Rezon AB erbjuder VMP:

UGL- Utveckling av Grupp och Ledare
Sveriges genom tiderna största ledarutbildning med över 150 000 deltagare – hittills

Under 2019 genomför vi närmare 60 veckokurser i Stockholm, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Sundsvall och Växjö.

UGL leder till

  • Bättre ledarskap i organisationen
  • Bättre förståelse för gruppers utveckling
  • Bättre kommunikation mellan ledare och medarbetareMedarbetare

UGL är med 40 år på nacken en av de mest uppskattade utbildningarna inom ledarskap och personlig utveckling
Kursen är uppskattad inom såväl näringslivet som offentlig verksamhet. 

Den vänder sig både till dig som har en arbetsledande funktion
eller som på annat sätt påverkar i arbetsgrupper.

Du får med dig erfarenheter och lärande som du kan använda praktiskt på hemmaplan. 

“Om du bara ska gå en ledarskapskurs i karriären – Gå UGL!”, tipsar Johan Henschen

Pris (2019):

Kostnaden för utbildningen är 18 900:- 

Internatkostnad tillkommer.

Rabatt vid flera deltagare samt för VMP:s kunder > kontakta Johan tel. 0737-167112  johan.henschen@vmp-group.se

Förutom UGL så erbjuder VMP Karriär & Utveckling seminarier, utbildningar och ledarcoaching. Där har du möjlighet att individuellt eller tillsammans med andra ledare få de kunskaper och förberedelser du behöver för att med trygghet möta de utmaningar du står inför.