Information från VMP till sina intressenter

Vid årsskiftet sker ett ägarskifte i VMP Sverige. VMP som är en nischad och stark leverantör  

 

traditionell Bemanning & Rekryteringstjänster av kollektivanställda och tjänstemän inom verkstads-och produktionsindustrin, utöver detta är VMP en stor aktör inom bemanning inom, Bygg-& Elbranschen. Efter ägarskiftet i VMP kommer Bolaget att ingå i Palm & Partners Gruppenwww.palmpartners.se 

 

”Palm & Partners Gruppen består sedan tidigare av ett antal nischade bolag inom Bemannings, Rekryterings & Omställningsbranschen. Vi ser att VMP är en stark aktör inom sina områden och vi ser fram emot att få vara en del av Bolagets fortsatta utveckling över kommande år” säger Johnny Gunnarsson, VD på Palm & Partners 

 

I samband med ägarskiftet genomförs ett VD byte i VMP Sverige. Henrik Nilsson lämnar efter 10 år VD uppdraget i Bolaget.  

 

För vidare information: 

Henrik Nilsson, 0730-316999 henrik.nilsson@vmp-group.se 

Johnny Gunnarsson, 0702-497196, johnny.gunnarsson@palmpartners.se