VMP KUNDREFERENS: CAR-O-LINER

Car-O-Liner-logga

  • Car-O-Liners verksamhet i Katrineholm grundades 2001 under namnet TruckCam, vilket numera är varumärket på verksamhetens produkter.
  • 2014 köptes man upp av Car-O-Liner Group AB och sedan hösten 2016 ingår man den amerikanska koncernen Snap-on.
  • Via projektförsäljning förser man världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar med utrustning för hjulmätning och sensorkalibrering till deras tillverkningsanläggningar.
  • Grunden i verksamheten är en egenutvecklad och patenterad kamerateknik.

 

VMP Group Katrineholm och marknadsföringsavdelningen arrangerade en fotograferingsdag i samarbete med våra kunder och medarbetare. Under det tillfället hann kundens Production Manager Thomas Larsson diskutera lite om deras verksamhet och samarbete med VMP Group. Thomas berättade att Car-O-Liners anläggning i Katrineholm idag har 34 medarbetare inom områdena projektledning, ekonomi, hård- och mjukvaruutveckling, dokumentation, produktion, lagerhantering samt service & support. Fyra av medarbetarna i produktionen är inhyrd personal via VMP Bemanning.

 Vad ser du för fördelar att använda dig av bemannings- och rekryteringstjänster?Tidsbesparande. Båda parter får en chans att lära känna varandra innan eventuellt övertagande.

 Hur skulle du beskriva ditt samarbete med VMP?

  • Närhet
  • Snabbhet
  • Flexibilitet

 Hur värderar du den personal som VMP servat er med? Mycket högt, då träffsäkerheten mot kravbilden uppfyllts över förväntan.

"Vi är mycket nöjda med den höga servicegrad som VMP Bemanning Katrineholm står för." - Thomas Larsson, Production Manager, TruckCam / Car-O-Liner Commercial AB

VMP Group Jan Karlsson och Maria Mikai diskuterar med kunden Thomas Larsson om samarbete. 

VMP Group Jan Karlsson och Maria Mikai diskuterar med kundens kontaktperson Thomas Larsson om samarbete.

Samarbetet mellan VMP och Thomas Larsson startade redan när han jobbade hos sin tidigare arbetsgivare. Det återupptogs sedan i samband med att han börjat på Car-O-Liner och de behövde hjälp med att flytta in i sina nya lokaler på Mejerigatan 12. Sedan 2015 har vi därefter hyrt ut personal till produktionen och lagret och samarbetet har fungerat strålande. Flera konsulter har gått via inhyrning till fasta jobb på Car-O-Liner. Jag vill passa på att tacka Thomas för förtroendet han gett oss genom åren! – Maria Mikai, Bemanningschef

 

Vill du veta mer? Kontakta VMP Group Katrineholm på tel. 0150-48 40 40 alt. katrineholm@vmp-group.se