VMP KUNDREFERENS: TEKNIKSERVICE

Teknikservice loggan

  • Teknikservice är en elteknikföretag med verksamhet inom Entreprenad, service och säkerhet
  • Arbetsområde, Mälardalen. Omsättning 70 milj. Kr.
  • Teknikservices kunder är kommuner, Landstinget i Södermanland, industrier, byggföretag samt privatkunder.

 

VMP Group och Teknikservice samarbete började redan år 2014. VD Robert Thuresson och Platschef Timo Andersson från Teknikservice sammanfattade några synpunkter varför det är bra att ha en lokal HR-partner.   

Vad ser du för fördelar att använda dig av bemannings- och rekryteringstjänster? - Är en given rekryteringsväg för att trygga våra framtida behov av Tekniker och Elektriker. Blir en ömsesidig utvärdering från båda parter innan anställning.

Hur skulle du beskriva ditt samarbete med VMP? - Samarbetet har varit mycket bra. Den personal som VMP Katrineholm har servat oss har varit varierande, men i de flesta fall väldigt bra.

VMP har sedan år 2014 haft ett bra och givande samarbeta med Teknikservice som var en av de första som började se fördelarna med att först hyra in Elektriker för att testa dessa och därefter själva kunna anställa de Elektriker som de har behov av på längre sikt, menar Jan Karlsson på VMP. Vi vill också tacka kunden för att dialogen har alltid varit öppen och vid eventuella frågor har vi i samförstånd löst detta på bästa sätt.

Teknikservice_på_kontoret2 Projektledare Kenneth Ferdinandsson (höger) från Teknikservicen och VMP Group Jan Karlsson (vänster) diskuterade om goda erfarenheter med VMP Groups medarbetare Besmir Vrana (i mitten) som hade börjat att jobba som elektriker hos Teknikservice nyligen.

 

Vill du veta mer? Kontakta VMP Group Katrineholm på tel. 0150-48 40 40 alt. katrineholm@vmp-group.se eller din närmaste VMP kontor.

Bakgrunden

Våren 2010 hade Jan Karlsson VMP Bemanning AB i Katrineholm, sitt första möte med de fyra stora Elinstallationsföretagen i Katrineholm, representant från EIO samt ombudsman från SEF.

De fyra Elinstallationsföretagen var:
AB El & Säkerhet Sörmland representerad av VD Lars Gunnar
Elektrotjänst i Katrineholm AB representerad av VD Agne Carlsson
Oppunda El AB representerad av VD Johan Samuelsson
Teknikservice AB representerad av tidigare VD Ronny Ferdinandsson, idag är Robert Thuresson VD

Det som diskuterades var möjligheterna för VMP Bemanning AB att bli medlemmar i dåvarande EIO (nuvarande Installationsföretagen) Skälet till möte var att de fyra stora Elinstallationsföretagen i Katrineholm såg ett behov att hyra in elektriker vid toppar i arbetsbelastningen samt hyra in lärlingar via VMP för att få möjligheter att testa dessa innan de erbjuds direktanställning på respektive Installationsföretag. Vid mötet framfördes också ett önskemål att VMP skulle skapa en ”Elektrikerpool”. Ett annat syfte var också att se till att de elever som genomgått Elektrikerutbildning skulle bli kvar i Elbranschen genom att först ges möjlighet att få anställning direkt efter skolan hos VMP och därefter ges möjligheter att hyras ut till olika Elinstallationsföretag. Vilka därefter kunde erbjuda direktanställning till de lärlingar som de hade behov av.

Genom ett gediget arbetar av VD, Henrik Nilsson och Projektledare El, Jan Karlsson och efter ändringar i regelverket i Elbranschen kunde VMP Bemanning AB som första bemanningsföretag bli godkända medlemmar i EIO januari 2014. Sedan år 2014 har VMP Bemanning AB i Katrineholm haft en för alla parter givande och bra samarbeta med ovanstående Elinstallationsföretag i Katrineholm som kom att fungera som ett projektstart för VMP som idag kan erbjuda uthyrning av Elektriker i hela landet.