Miljö och Kvalitet

Miljö och Kvalitet

Miljö- och kvalitetsarbete

VMP arbetar systematiskt och långsiktigt med miljö- och kvalitetsfrågor. Vi strävar efter att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan och ständigt utveckla våra tjänster för att hålla hög kvalitet. Läs mer nedan om vårt miljöarbete och hur vi tillämpar det i vår vardag.

VMP Group Sverige innehar sedan 2009 miljöcertifikat ISO 14001:2004 samt kvalitetscertifikat ISO 9001:2008 utfärdat av Det Norske Veritas (DNV).

 

Miljöarbete

En positiv miljöattityd och utbilning av våra anställda är grunden för ett miljöpositivt agerande. Genom ständiga förbättringar skall vi i vårt arbete minska vår miljöpåverkan.

 

VMP Group Sveriges miljömål

  1. Öka miljömedvetenheten genom information, introduktion och utbildning.
  2. Ständigt utveckla vårt miljöpositiva agerande.

 

Miljöpolicy

Vi vill minimera de miljöpåverkningar som vi förorsakar genom att fullfölja en progressiv miljöpolitik. Målet för VMP Group Sveriges miljöpolicy är att kontinuerligt förbättra nivån på den miljöpositiva verksamheten med hjälp av information, utbildning och uppföljningssystem. Våra anställda ska på företagets alla nivåer vara medvetna om:

  • Vikten av att följa miljöpolicyn och miljömålen.
  • Den eventuella miljöpåverkan som deras arbetsuppgifter har.
  • Deras andel och ansvar för att miljöpolicyn och miljömålen följs.

Våra medarbetares känsla, engagemang och kunskap skapar grunden för vårt miljöarbete.

VMP Group Sverige kommer att uppfylla gällande lagstiftning och förordningar samt medverka för att tillgodose intressenternas krav.

Här kan du läsa hela VMP Groups miljöpolicy.

 

Kvalitetspolicy

Inom VMP Group Sverige utgör kvalitetspolicyn en del av vår affärsidé.

Kvalitetssystem bestämmer den processmässiga verksamhetsform som för kunderna syftar till ständigt ökad kundnöjdhet samt ständig utveckling och förbättring av systemet på grundval av resultat från objektiva mätningar och löpande kundfeedback.

VMP Group skall leverera tjänster som svarar mot våra kunders uttalade och underförstådda behov. Vår kvalitet är resultatet av engagemang och arbete på företagets alla nivåer.

 

Mjölby november 2017

Henrik Nilsson

Vd VMP Group Sweden AB